Ban lãnh đạo
 • Hoàng Thị Thầm
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Hiệu trưởng
  • Điện thoại:
   0982276776
  • Email:
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Phạm Thị Thanh Hương
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Hiệu phó
  • Điện thoại:
   02813 874 183
  • Email:
   huongnsbk@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Hoàng Thị Nga
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Hiệu phó
  • Điện thoại:
  • Email:
  • Giới thiệu sơ bộ:
Tin tức
Tin đọc nhiều