Thông tin chi tiết:
Phạm Thị Thanh Hương
Hiệu phó Phạm Thị Thanh Hương
Ngày tháng năm sinh
Giới tính Nữ
Học hàm, học vị
Trình độ
Thuộc về bộ phận
Địa chỉ
Điện thoại 02813 874 183
Email huongnsbk@gmail.com
Mạng xã hội
Giới thiệu
Tin tức
Tin đọc nhiều