Thông tin chi tiết Hiệu phó "Phạm Thị Thanh Hương"
Phạm Thị Thanh Hương
Họ và tên Phạm Thị Thanh Hương
Ngày sinh
Giới tính Nữ
Chức vụ Hiệu phó
Học hàm, học vị
Trình độ
Thuộc bộ phận
Địa chỉ
Điện thoại 02813 874 183
Thư điện tử huongnsbk@gmail.com
Mạng xã hội
Giới thiệu
Tin tức
Tin đọc nhiều