Thông tin chi tiết:
Phạm Thị Thanh Hương
Hiệu phó Phạm Thị Thanh Hương
Giới tính Nữ
Học hàm, học vị
Trình độ
Thuộc về bộ phận
Địa chỉ
Điện thoại 02813 874 183
Email huongnsbk@gmail.com
Mạng xã hội